Skip to content

RiderCare PA Takaful

RiderCare PA Takaful (Kemalangan Diri Am)

Jangan bebankan keluarga anda dengan tekanan emosi dan masalah kewangan. RiderCare PA Takaful dari Etiqa adalah pelan kemalangan diri yang membantu meringankan beban kewangan mereka dengan tawaran Fast & Easy:

Manfaat Utama

Kematian & Hilang Upaya Akibat Kemalangan

Pembayaran tunai akan dibayar terus kepada anda bagi hilang upaya menyeluruh dan kekal atau kepada waris sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan.

Berpatutan

Dapatkan perlindungan sebanyak RM5,000 hanya dari 6 sen sehari.

Manfaat Tunai Ihsan

Manfaat Tunai Ihsan sebanyak RM500 akan dibayar terus kepada waris, sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan.