Skip to content

Takaful Cash Care PA

Pelan takaful yang menambah nilai kepada perlindungan insurans kereta anda.

Takaful Cash Care PA

Takaful Cash Care PA adalah pelan kemalangan diri yang memberikan lebih nilai untuk melengkapkan perlindungan takaful kereta anda, dan yang paling penting adalah perlindungan kemalangan untuk anda dan orang yang tersayang. Kini, anda mempunyai lebih banyak sebab untuk tersenyum dengan manfaat berikut:

Manfaat Utama

Pembayaran Elaun Tunai

Elaun tunai RM500, dibayar dalam tempoh 24 jam.

Penundaan secara Percuma

Jarak penundaan tanpa had dan bantuan kerosakan 24 jam.

Perlindungan Kemalangan untuk Pemandu dan Penumpang

Pembayaran tunai sehingga RM150,000 bagi setiap orang di dalam kereta sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.