Skip to content

Takaful Pemandu & Penumpang

Perlindungan di jalan raya, untuk anda dan orang yang tersayang

Takaful Pemandu & Penumpang

Kehidupan adalah sesuatu yang tidak diduga akan berlaku, terutama semasa orang yang tersayang berada di dalam kenderaan. Pelan Takaful Pemandu Dan Penumpang Kenderaan Persendirian memberikan anda dan penumpang perlindungan takaful sekiranya berlaku kemalangan. Memandu dengan minda yang tenang.

Manfaat Utama

Perlindungan Takaful

Anda dan penumpang akan menerima pembayaran balik sekaligus sekiranya berlaku kematian, atau hilang upaya menyeluruh dan kekal akibat kemalangan.

Manfaat Perbelanjaan Perubatan

Anda dan penumpang akan menerima pampasan sehingga RM1,500 untuk kos perubatan yang ditanggung akibat kemalangan.

Manfaat Perbelanjaan Pengebumian

Anda akan menerima pampasan untuk manfaat perbelanjaan pengebumian bagi pemandu dan penumpang yang berada di dalam kenderaan.