Skip to content

Mega PA Takaful

Pilih dari empat pelan takaful kemalangan diri dengan pelbagai jenis manfaat sekiranya berlaku kemalangan dan jenayah.

Mega PA Takaful

Mega PA Takaful direka dengan 4 pelan kemalangan diri patuh Syariah yang berbeza bagi menyediakan pelbagai manfaat sekiranya berlaku kemalangan, kemasukan ke hospital akibat kemalangan, atau sekiranya anda menjadi mangsa jenayah.

Pelan Mega PA Takaful

Mega PA Takaful Essential

Pelan asas kemalangan diri yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan.

Mega PA Takaful Crime Cover

Pelan yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kehilangan atau kecederaan akibat kejadian ragut.

Mega PA Takaful Hospital Care

Pelan yang melindungi kos perbelanjaan perubatan anda sekiranya berlaku kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan.

Mega PA Takaful Prime Shield

Pelan komprehensif yang melindungi anda dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan atau menjadi mangsa jenayah, atau apabila terdapat kos perbelanjaan perubatan yang disebabkan oleh kemalangan.