Skip to content

Insurans dan Takaful Motosikal Komprehensif

Insurans Motosikal

  • Kehilangan atau Kerosakan
  • Perlindungan untuk pihak ketiga
Dapatkan perlindungan komprehensif untuk kehilangan atau kerosakan pada motosikal anda, termasuk pilihan tambahan bagi perlindungan kemalangan diri.
SELANJUTNYA
Recommended

Takaful Motosikal

  • Perlindungan untuk motosikal sekiranya berlaku kemalangan, kebakaran & kecurian
  • Perlindungan sekiranya berlaku kematian, kecederaan & kerosakan harta benda pihak ketiga
Dapatkan perlindungan komprehensif untuk kehilangan atau kerosakan pada motosikal anda, termasuk pilihan tambahan bagi perlindungan kemalangan diri.
Selanjutnya